Instytucja: GOSZCZYN

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSZCZYN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@goszczyn.com.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-12-18 14:01

  odczytano w dniu 2018-12-19 08:32.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez GOSZCZYN

  Witam!

  W odpowiedzi na udostepnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Goszczynie informuje o zaplanowanych terminach polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań:

  a) Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny OHZ Przybyszew, Nowy Przybyszew 26-803 Promna w obwodzie nr 521:

  Data polowania – 28.12.2018r., miejsce polowania – Sielec, gmina Goszczyn, data rozpoczęcia i zakończenia polowania – 7:30 – 10:00.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  - W załączeniu skan zgłoszenia.

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  - Strona internetowa na której są podawane informacje o polowaniach: http://www.goszczyn.pl/,

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  - nie wskazano do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu, ponieważ do dnia dzisiejszego Urząd Gminy w Goszczynie nie otrzymał zgłoszenia o polowaniu indywidulnym.

  Pozdrawiam

  Marta Senator

  Urząd Gminy Goszczyn

  ul. Bądkowska 2

  05-610 Goszczyn

  Tel. 48/ 663 22 74

  Załączniki