Instytucja: JASIENIEC

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENIEC

  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  zarejestrowany w dniu 19.12.2018r., znak L.dz. 4649.2018 w załączeniu
  przesyłam otrzymany (uzgodniony) kalendarz polowań kół działających na
  naszym terenie. Są to: koło łowieckie "CYRANECZKA", koło łowieckie
  "CYRANKA", koło łowieckie "BÓR"

  Informacje na temat polowań zbiorowych będą zamieszczane w BIP-ie na
  stronie internetowej www.jasieniec.pl.

  _Proszę o elektroniczne potwierdzenie otrzymania wiadomości, na adres z
  którego została wysłana, korzystając z opcji odpowiedz._

  Z poważaniem

  Tomasz Podhorecki
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Jasieniec
  ul. Warecka 42
  05-604 Jasieniec
  tel. 48 6613570 wew. 104
  fax. 48 6613581
  mail:sekretarz@jasieniec.pl
  www.jasieniec.pl

  W dniu 2018-12-18 o 14:01, sprawa-10336@pokot.pl pisze:

  Załączniki