Instytucja: 

BRÓJCE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf przez BRÓJCE

  W załączenie przesyłamy odpowiedź na wniosek  o udostępnienie informacji
  publicznej wraz ze skanami informacji przekazanych

  przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich od 01 kwietnia 2018
  r. dotyczących zaplanowanych

  terminów polowań zbiorowych.

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
  (plikami lub łączami):
  SKM_C25819011813300.pdf

  --
  Z Poważaniem,
  Bogumił Cieplucha
  referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
  email: {{ email }}
  tel: 42 295-01-17
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Więcej: http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189
  <http://bip.brojce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1189>

  ------------------------------------------------------------------------
  Logo
  Urząd Gminy Brójce
  95-006 Brójce 39
  email. {{ email }}
  tel. 42-295-01-11, 509 524 060
  fax. 42-295-01-33

  ------------------------------------------------------------------------

  Załączniki