Instytucja: BESKO

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Your email requires verification verify#5zkkVeuzlNAQ2IJrApi5a-1547126685) przez BESKO

  The message you sent requires that you verify that you
  are a real live human being and not a spam source.

  To complete this verification, simply reply to this message and leave
  the subject line intact or click the link below:

  http://www.besko.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=rada@besko.pl&id=5zkkVeuzlNAQ2IJrApi5a-1547126685

  The headers of the message sent from your address are shown below:

  From el.a71163227d24c6d915e9f5073a0c180a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl Thu Jan 10 14:24:45 2019
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12]:58289)
  by whm-03.i.media.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256)
  (Exim 4.91)
  (envelope-from <el.a71163227d24c6d915e9f5073a0c180a.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1ghaK9-007Y3j-UM
  for rada@besko.pl; Thu, 10 Jan 2019 14:24:45 +0100
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43b6CP2vY6zF9tvD
  for <rada@besko.pl>; Thu, 10 Jan 2019 13:24:01 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1547126641; bh=LNVLTlEArMtjFlCziIqXcfEZOl4=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=TankchgfQsglIx07AZoPWot86d6EzpVprZolLx5aYJ5mHT+jIjqyk/MCVuc9v7gKL
  MEX5wm96uj+ZrFGnakh3d2qHqSN+rEoBNDZOSv8dNsQFOwkTtbLzIR6XDwNtV02fcF
  DAI1GsR434BYYQzlHPOnkmeaIbtbDmHg0Zz5gNo0=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id C2EC41F65E
  for <rada@besko.pl>; Thu, 10 Jan 2019 14:24:00 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============3224601037267921810=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_udost=C4=99pnienie_informacji_publicznej?=

 • plan polowań gmina Besko przez BESKO

  Zgodnie z planem polowań Koła Łowieckiego "Towarzystwo Łowieckie
  Bieszczady" na
  terenie Gminy Besko polowania odbyły się 11.11. zgodnie z pkt. 5 planu
  polowań (skan w załączeniu)
  strona internetowa Gminy www.besko.pl
  pozdrawiam Jan Jaślar
  Gmina Besko
  ul.Podkarpacka 5
  38-524 Besko
  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: Obraz (49).jpg
  Data: Fri, 11 Jan 2019 08:44:55 +0100
  Nadawca: Jan Jaślar <sr@besko.pl>
  Adresat: it@besko.pl

  Załączniki

 • Re: plan polowań gmina Besko przez krzysztof

  Dziękuję, pytałem jeszcze o miejsce przechowywania książki polowań.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Re: plan polowań gmina Besko przez BESKO

  strona BIP Gminy Besko z informacją o miejscu przechowywania książki
  ewidencji pobytu

  na polowaniu indywidualnym

  http://www.besko.biuletyn.net/?bip=2&cid=1017&id=3283

  zakładka komunikaty
  pozdrawiam Jan Jaślar

  Gmina Besko
  ul.Podkarpacka 5
  38-524 Besko

  W dniu 11.01.2019 o 08:54, Jan Jaślar pisze: