Instytucja: 

SANOK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANOK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-01-10 14:24

  odczytano w dniu 2019-01-10 14:25.

 • Udostępnienie informacji publicznej dot. polowań zbiorowych przez SANOK

  Szanowny Panie,

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Sanoku po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42 ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie, oraz informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zgodnie z art. 42b ust. 1e ww. ustawy, uprzejmie informuję, że wszystkie informacje w tym zakresie znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Sanok pod adresem: http://gmina.sanok.com.pl/bip/ w zakładce: OGŁOSZENIA–PRZETARGI http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=group.php&grp=13 oraz na stronie Gminy Sanok pod adresem: http://gminasanok.pl w zakładce: OGŁOSZENIA - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO http://gminasanok.pl/category/ogloszenia/rolnictwo-i-lowiectwo/,

  W załączeniu przesyłam również skany dokumentów przekazywanych przez Koła Łowieckie do Urzędu Gminy Sanok zgodnie z art. 42ab ust. 1 Ustawy prawo łowieckie.

  Z poważaniem

  Joanna Sydoryk
  Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
  Urzędu Gminy Sanok
  ul. Kościuszki 23
  38-500 Sanok

  tel.: 13 46 56 552

  Załączniki