Instytucja: ZAGÓRZ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAGÓRZ

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@zagorz.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-01-10 14:24

  odczytano w dniu 2019-01-10 14:51.

 • Udzielenie informacji publicznej ŁOWIECTWO Gmina Zagórz przez ZAGÓRZ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie
  udostępnienia informacji dot. terminów polowań zbiorowych

  oraz informacji w sprawie książek ewidencji pobytu na polowaniach
  indywidualnych informuję, iż powyższe informacje zamieszczone są

  na stronie internetowej urzędu:

  BIP Urzędu Miasta i Gminy Zagórz

  Zakładka Ogłoszenia - Ogłoszenia dla petentów - Ogłoszenia Referatu GPŚ (
  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040/18040/>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040/18040/ )

  Polowania zbiorowe sezon 2018/2019:

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25247.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25247.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25248.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25248.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25261.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25261.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25262.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25262.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25757.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,27559/27559/art25757.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25827.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25827.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25828.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25828.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25829.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25829.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25830.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25830.html

  Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25900.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25900.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25905.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25905.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25906.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25906.html

  <http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25961.html>
  http://umig-zagorz.ires.pl/17927,17935,18040,28245/28245/art25961.html

  Od pozostałych kół łowieckich działających na terenie administracyjnym gminy
  Zagórz do tej pory nie uzyskaliśmy informacji w sprawie książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Z poważaniem

  Krystian Kurek

  Podinspektor ds. leśnictwa

  Urząd Miasta

  i Gminy w Zagórzu

  ul. 3 Maja 2

  38-540 Zagórz

  Tel. (13) 46-22-062 w. 67