Instytucja: CHOCEŃ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • (bez tematu) przez CHOCEŃ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.01.2019r. uprzejmie informuję, że
  wnioskowany do udostępnienia plan polowań został udostępniony w bip
  Urzędu Gminy Choceń na stronie internetowej http://www.bip.chocen.pl/
  zakładka prawo polowań zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej wynika, że tryb wnioskowy przewidziany jest
  jedynie do informacji których nie zamieszczono w bip lub w centralnym
  repozytorium.

  wobec powyższego Gmina nie ma obowiązku udostępniania wskazanych informacji.

  pozdrawiam Tomasz Sikorski

  Gmina Choceń