Instytucja: 

KOWAL

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KOWAL

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 12
  styczeń 2019 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem "Wniosek
  o udostępnienie informacji publicznej".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Gmina Kowal - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWAL

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Kowalu
  po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, w
  załączeniu przesyłam przedmiotowy zakres danych.


  Agnieszka Wieczorek
  Urząd Gminy Kowal
  tel. 531 419 436

  Załączniki

  • Gmina_Kowal_-_odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf
  • ZAPLANOWANE_TERMINY_POLOWAŃ_ZBIOROWYCH_NA_TERENIE_GMINY_KOWAL.doc
  • Plan_dodatkowych_polowań_KŁ_159_BÓR.docx
  • Plan_dodatkowych_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_ŁOŚ.jpg
  • Plan_dodatkowych_terminów_polowań_zbiorowych__w_obwodzie_233_KŁ_149_JAWOR.docx
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_1.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_2.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_3.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_4.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_5.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓBR_-_część_6.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓR_-_część_1.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_BÓR_-_część_2.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_JAWOR.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_ŁOŚ_-_część_1.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_ŁOŚ_-_część_2.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_część_1.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_część_2.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_część_3.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_-_Koło_Łowieckie_SARNA_-_ZMIANA.jpg
  • Plan_polowań_zbiorowych_w_sezonie_2018-2019_KŁ_nr_109_ORZEŁ.pdf
  • Zmiana_w_planie_polowań_zbiorowych_na_terenie_obwodu_łowieckiego_nr__aZpGWuR.docx