Instytucja: 

RADZIEJOWICE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZIEJOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-01-14 00:12

  odczytano w dniu 2019-01-14 08:02.

 • Odpowiedź na e-maila z dnia 14.01.2019r przez RADZIEJOWICE

  Radziejowice dn 28.01.2019.

  RLG.1431.5.2019
  Krzysztof Wychowanek


  Łódź

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 14.01.2019 r. o
  udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów
  polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy po 1 kwietnia 2018r, informuję iż :

  Plan polowań zbiorowych kół łowieckich działających na terenie Gminy
  Radziejowice oraz informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym umieszczane są na stronie internetowej
  <http://bip.radziejowice.pl/cms/12030/kalendarz_polowan_zbiorowych_w_sezonie
  _lowieckim_20182019>
  http://bip.radziejowice.pl/cms/12030/kalendarz_polowan_zbiorowych_w_sezonie_
  lowieckim_20182019

  Ponadto koło łowieckie ,,Lis'' informuje, że książka ewidencji pobytu
  myśliwych na polowaniu indywidualnym znajduje się pod adresem 96-320
  Mszczonów, ul.Tarczyńska 31 i informacji na temat danych w niej zawartych (z
  wyłączeniem danych wrażliwych) Zarząd Koła udzielał będzie po złożeniu
  pisemnego wniosku drogą listowną na adres koła.

  Koło łowiecki ,,Rogacz'' informuje, że książka pobytu myśliwych na polowaniu
  indywidualnym znajduje się w pomieszczeniu na stacji benzynowej PKS przy
  ul.Chełmońskiego 33 w Grodzisku Mazowieckim i o wgląd do książki oraz o
  informacje w niej zawarte należy zgłaszać się pisemnie do Zarządu Koła
  łowieckiego na adres korespondencyjny.

  Koło Łowieckie ,,Dzik'' informuje iż książka ewidencji pobytu myśliwych na
  polowaniu indywidualnym znajduje się w Nadleśnictwie Grójec w Głuchowie.

  Ewa Pawlak

  Kierownik Referatu Lokalnego

  i Gospodarki Gminnej

  W załączeniu plany polowań

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Załączniki

  • pismo_RLG.1431.5.2019.pdf