Instytucja: 

ŻYRARDÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRARDÓW

  W odpowiedzi na e-maila przesłanego do Urzędu Miasta Żyrardowa informuję co
  następuje.

  Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców
  lub zarządców. Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni,
  zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż 3000 hektarów, na którego
  obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie dzielą
  się na obwody leśne i polne. W skład obwodów nie wchodzą zgodnie z ustawą
  prawo łowieckie: 1) parki narodowe i rezerwaty przyrody, z wyjątkiem
  rezerwatów lub ich części, w których na obszarach wyznaczonych w planie
  ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania;
  2) tereny w granicach administracyjnych miast; jeżeli jednak granice te
  obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może być utworzony
  obwód łowiecki lub mogą być one włączone do innych obwodów łowieckich; 3)
  tereny zajęte przez miejscowości niezaliczane do miast, w granicach
  obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i
  ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości; 4) budowle, zakłady i
  urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego,
  przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz
  obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
  zaplanowanych termonów polowań zbiorowych informujemy, że Miasto Żyrardów
  nie posiadające większych obszarów leśnych i rolnych nie wchodzi w skład
  obwodu łowieckiego 440.

  Pozdrawiam

  Karolina Drzewiecka

  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  Urząd Miasta Żyrardowa