Instytucja: BIAŁA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie
  zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1
  kwietnia 2018 r. przesyłam wszystkie skany które wpłynęły do Urzędu
  Gminy Biała.

  Grzegorz Mielczarek

  --
  Grzegorz Mielczarek
  Urząd Gminy Biała
  Biała Druga 4b, 98-350 Biała
  tel. 43 84319090 wew.28
  e-mail: g.mielczarek@gminabiala.pl

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
  kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
  informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
  Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
  stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
  zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
  roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
  ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
  <https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/

  Załączniki

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA

  Dzień dobry,

  Uzupełnienie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podaję
  stronę na której zawarte są informacje

  http://www.biala.finn.pl/bipkod/012

  W dniu 2019-01-24 o 12:14, Grzegorz Mielczarek - Urząd Gminy Biała pisze:
  --
  Grzegorz Mielczarek
  Urząd Gminy Biała
  Biała Druga 4b, 98-350 Biała
  tel. 43 84319090 wew.28
  e-mail: g.mielczarek@gminabiala.pl

  /Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
  kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
  informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
  Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
  stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
  zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
  roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
  ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
  <https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/