Instytucja: 

GIZAŁKI

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Polowania przez GIZAŁKI

  RNPP.1431.1.2019

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 17.01.2019 r., dotyczący udostępnienia
  informacji o terminach polowań, Urząd Gminy Gizałki przesyła w
  załączeniu skany informacji przesłanych przez koła łowieckie w 2018 i
  2019 r.

  Informujemy, że w 2018 r. ww. informacje były wywieszane na tablicy
  ogłoszeń w Urzędzie Gminy. W 2019 r. informacje te zostały zamieszczone,
  w formie obwieszczenia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w
  poszczególnych sołectwach, a także na stronie internetowej Gminy Gizałki
  w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: ogłoszenia i
  obwieszczenia. Od dzisiaj informacje dotyczące polowań będą publikowane
  w zakładce: ochrona środowiska - polowania, link:
  http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania.
  <http://bip.gizalki.pl/ochrona-srodowiska/polowania>

  W załączeniu przesyłamy ww. obwieszczenie.

  Wyjaśniamy ponadto, że informacje o miejscu przechowywania książek
  ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym będą zamieszczane również w
  zakładce: ochrona Środowiska - polowania. Do tej pory nie otrzymaliśmy
  takich informacji od kół łowieckich.

  Z up. Wójta
  Krystyna Matysiak
  Kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska
  i Planowania Przestrzennego
  w Urzędzie Gminy Gizałki

  Załączniki

  • 20190131094053668.pdf
  • obwieszczenie_o_planie_polowań_zbiorowych.doc