Instytucja: KIEŁCZYGŁÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KIEŁCZYGŁÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kielczyglow.gm@hot.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Gmina Kiełczygłów - odpowiedź przez KIEŁCZYGŁÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  18.01.2019 r. Urząd Gminy w Kiełczygłów informuje:

  Pkt. 1
  W załączeniu przesyłamy wersję edytowalną wykazu zgłoszonych polowań na
  terenie Gminy Kiełczygłów od dnia 01.04.2018 r.

  Pkt. 2
  W załączeniu przesyłamy treść wszystkich informacji przekazanych przez
  dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich.

  Pkt. 3
  Terminy polowań do publicznej wiadomości podawane są w poniższym miejscu:
  https://www.kielczyglow.pl/art,742,terminy-polowan.html

  Pkt. 4
  Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji polowań
  indywidualnych do publicznej wiadomości podawane są w poniższym miejscu:
  https://www.kielczyglow.pl/art,749,ewidencja-polowan.html

  Elżbieta Trzcina

  Załączniki

  • Wszystkie_informacje_przekane_przez_dierżawców_albo_zarządów_obwodów__6knUADX.rar ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Wykaz_zgłoszonych_polowań_na_terenie_Gminy_Kiełczygłów_od_dnia_01.04.2018_r..xls ( Nie wykryte ) Pobierz