Instytucja: 

GŁUSK

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

11

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2019-01-18 13:24

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-01-18 13:32

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

  Ad. 1-2 Skany zawiadomień przesyłanych przez PZL i Koła Łowieckie przesyłane po 1 kwietnia 2018 r. w załączeniu
  Ad. 3 http://www.glusk.pl/informacja-o-polowaniu-zbiorowym-polski-zwiazek-lowiecki/
  Ad. 4 Informacje te będą publikowane w aktualnościach na stronie internetowej Gminy.

  Załączniki

  • Polowania.pdf
 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za przesłany plik.

  Proszę o informację gdzie na wskazanej stronie opublikowane są OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY GŁUSK zawierające miejsca, terminy (w tym GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) polowań zbiorowych, które odbędą się w dniach 18, 19, 20 stycznia (obwód 174 i 175)
  lub proszę o przesłanie skanów tych obwieszczeń
  - wydanych zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2019-01-18 14:10

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-01-18 14:25

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

  Na stronie internetowej zamieszczamy takie informacje jakie otrzymujemy z PZŁ

 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Ale chyba strona internetowa urzędu gminy nie jest prywatnym biuletynem informacyjnym PZŁ, żeby zamieszczać tam byle co?

  Wójt ma bardzo konkretne obowiązki określone w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, wynikają one z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie gminy. Niedopełnienie ich to co najmniej wykroczenie z art. 73 k.w.

  Proszę o informację, czy Wójt Gminy Głusk wydał, czy nie wydał, obwieszczenia zawierające miejsca, terminy (w tym GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA) polowań zbiorowych, które odbędą się w dniach 18, 19, 20 stycznia (obwód 174 i 175).

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

  Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw

 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  1. Proszę o kopię (skan) obwieszczenia w formie, w jakiej było umieszczane na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
  2. Proszę o jasną odpowiedź czy obwieszczenie było zamieszczone na stronie internetowej gminy.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GŁUSK

  Ad. 1 Skan w załączeniu
  Ad. 2 Przepis art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowiecki brzmi : “Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy”. – Sposób zwyczajowo przyjęty – obwieszczenia na tablicach ogłoszeń, nie ma obowiązku umieszczania ich na stronie internetowej. Gminy. Na stronie umieszczamy informację do której link przesłano w poprzednim mailu.

  Załączniki

  • Scanned-image.pdf
 • Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  > Na stronie umieszczamy informację do której link przesłano w poprzednim mailu.

  Ale czy ta informacja zawierała GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA polowań?

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535