Instytucja: 

JASTKÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Gmina Jastków - Informacja Publiczna przez JASTKÓW

  Witam,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy Jastków informuje:

  Ad.1 W formie tabelarycznej przesyłamy dostępne dane opracowane na podstawie
  otrzymanych od kół łowieckich informacji dotyczących planu polowań (tabele w
  załączeniu).

  Ad.2 Przesyłamy skany informacji otrzymanych od kół łowieckich (w
  załączeniu).

  Ad.3 Miejsca na stronie internetowej urzędu gminy, gdzie są podawane do
  publicznej wiadomości terminy polowań zbiorowych:

  https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-na-sezon-201
  8-2019-kola-lowieckiego-nr-43-sarenka-matczyn-w-obwodzie-lowieckim-nr-182.ht
  m

  https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-zbiorowych-w
  ojskowego-kola-lowieckiego-nr-138.htm

  https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/plan-polowan-zbiorowych-w
  -sezonie-2018-2019-lubelskie-towarzystwo-mysliwskie.htm

  https://www.jastkow.pl/ogloszenia-w-sprawy-biezace/polowania-zbiorowe-na-dzi
  ki-majace-na-celu-redukcje-populacji-w-zwiazku-z-asf-kolo-lowiexcki-nr-43-sa
  renka-matczyn.htm

  Ad.4 Koła łowieckie nie przesłały informacji dotyczących książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Marcin Abramek

  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy,

  Promocji Informacji

  i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi

  email: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  tel. (+48) 81 502 04 25

  Urząd Gminy Jastków

  Referat Organizacyjny

  Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3

  21-002 Jastków

  Oficjalny serwis Gminy Jastków: www.jastkow.pl <http://www.jastkow.pl/>

  Jesteśmy na Facebooku <http://www.facebook.com/wjastkowie/>

  Załączniki

  • 20190129120031468.pdf
  • 20190129120215974.pdf
  • 20190129120702751.pdf
  • 20190129120934736.pdf
  • pismo_przewodnie.pdf
  • tabela.pdf