Instytucja: KLESZCZÓW

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@kleszczow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 20.01.2019 20:29

  odczytano w dniu 21.01.2019 09:41.

 • Odpowiedź na wniosek przez KLESZCZÓW

  W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji.

  _____

  Dominika Sprot

  <mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

  Urząd Gminy w Kleszczowie
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów

  Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
  użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
  wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek przez KLESZCZÓW

  W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji.

  _____

  Dominika Sprot

  <mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

  Urząd Gminy w Kleszczowie
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów

  Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
  użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
  wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek przez None

  W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji.

  _____

  Dominika Sprot

  <mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

  Urząd Gminy w Kleszczowie
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów

  Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
  użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
  wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

  Załączniki