Instytucja: 

ALEKSANDRÓW (woj. łódzkie)

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW (woj. łódzkie)

  Aleksandrow 25 02 2019 rok

  OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH'' ŹRODŁA''

  ulica Zielona 27 , 90 – 602Łódź

  UrządGminy w Aleksandrowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie

  informacji publicznej uprzejmie informuje, iż Koła Łowieckie
  informujątutejszy Urząd o dacie, godzinach planowanych polowaniach na
  piśmie. Zgodnie z przyjętym

  obyczajem o przekazywaniu informacji kserokopie pism są wywieszane na
  tablicach

  ogłoszeń w gminie oraz sołectwach których dotyczy polowanie. Obecnie została

  podjęta decyzja, iz wszelkie informacje dotyczace kółłowieckich będą
  zamieszczane na stronie internetowej gminy to jest bip.gmina-aleksandrow.pl

  Wojciech Leśniewski

  tel. 500-402-555

  --
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

  Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów.

  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

  Załączniki

 • Re: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dziękuję za odpowiedź, czy oznacza ona, że przed "podjęciem decyzji", Wójt Gminy Aleksandrów nie stosował się do postanowień art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie w zakresie obowiązku podawania na stronie internetowej terminów i miejsc polowań zbiorowych?

  Ponownie proszę o przesłanie w formie plików komputerowych (skanów) treści wszystkich informacji o miejscach i terminach polowań przekazanych do tej pory (od 01.04.2018 do dnia dzisiejszego) przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich. Jednocześnie przypominam, że maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej wynosi 14 dni.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW (woj. łódzkie)

  W załączeniu przesyłam  informacje o planowanych  terminach polowań.

  Z poważaniem

  Wojciech Leśniewski

  Urząd Gminy Aleksandrów 44 756 00 27 wew. 28

  --
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że:

  Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, mający siedzibę w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów.

  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.bip.gmina-aleksandrow.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

  Załączniki