Instytucja: 

TRZEBIEL

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Udostepnienie informacji publicznej. przez TRZEBIEL

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
  publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
  do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
  łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
  pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
  polowania.

  Odp. Informacje zostały podane w dołączonych załącznikach

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
  ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
  łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  2. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
  podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
  łowieckie

  odp. http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13
  <http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=212&strona=1>
  &menu=212&strona=1

  Ponadto informacje o polowaniach przekazywane są sołtysom celem wywieszenia
  na tablice ogłoszeń.

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
  wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  odp. http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13
  <http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=212&strona=1>
  &menu=212&strona=1

  Justyna Redestowicz

  Gospodarka Gruntami i Mieniem Komunalnym

  tel. 68 375 67 54

  Gmina Trzebiel

  ul. Żarska 41

  68-212 Trzebiel

  www.trzebiel.pl

  {{ email }}

  tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51

  NIP 928-207-80-63, REGON 970770669

  Załączniki

  • image001.gif
  • cietrzew.pdf
  • Bażant_polowania.pdf