Instytucja: BRZEZINY

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEZINY

  Twoja wiadomość

  Do: gminabrzeziny@post.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 24.01.2019 15:15

  odczytano w dniu 24.01.2019 15:16.

 • Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RO.1431.4.2019 przez BRZEZINY

  Dzień dobry,

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

  sprawa-10441@pokot.pl

  RO.1431.4.2019

  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 stycznia 2019 r. w załączeniu przekazuję skany treści wszystkich informacji przekazanych po dacie 1 kwietnia 2018 roku zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Informuję, iż treści powyższe zamieszczano dotychczas na tablicach ogłoszeń właściwych sołectw i Urzędu Gminy Brzeziny. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo łowieckie i Państwa sugestią pod tym adresem http://www.gminabrzeziny.pl/informator-gospodarczy/rolnictwo/gospodarka-lowiecka-i-lesna
  będą podawane do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia, zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy
  Radzisław Kamiński
  Sekretarz Gminy
  tel. 509-869-249
  e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

  Urząd Gminy Brzeziny
  tel/fax 46 874-36-99
  46 874-26-68
  46 874-27-27
  e-mail: gminabrzeziny@post.pl

  Załączniki