Instytucja: 

ROGÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Odpowiedź na informację publiczną przez ROGÓW

  SK.1431.4.2019
  Rogów 8 lutego 2019 r.


  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


  90-602 Łódź


  ul. Zielona 27

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
  procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
  w przedmiocie następujących pytań:

  1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku
  Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  zaplanowanych polowań - skan w załączeniu

  2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
  ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
  łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów)- skan w załączeniu

  Ponadto wnoszę o:

  3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
  formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane)
  do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie -
  http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/łowiectwo.

  4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
  formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
  wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie-
  http://bip.rogow.eu/wiadomosci/12129/lista/1/lowiectwo.

  Załączniki

  • SKMBT_C22019020711230.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • SKMBT_C22019020711240.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Korekta_kallendarza_polowan_DIANA.docx ( Nie wykryte ) Pobierz
  • UZUPEŁNkalpolow2018-19.doc ( Nie wykryte ) Pobierz