Instytucja: TUPLICE

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUPLICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@tuplice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez TUPLICE

  Dzień dobry.
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (data wpływu: 31.08.2018 r.) przesyłam Panu w załączeniu:
  - Obwieszczenie Wójta Gminy Tuplice o terminach polowań zbiorowych
  - Obwieszczenie Wójta Gminy Tuplice w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
  - skan otrzymanego pisma z Koła Łowieciego "Jeleń" Brody
  - kalendarz polowań zbiorowych otrzymany od Koła Łowieckiego "Jeleń" Brody.
  Ponadto informacje o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych a także informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://bip.tuplice.pl/ w menu przedmiotowym Ogłoszenia w zakładce "Łowiectwo" - Obwieszczenia http://bip.tuplice.pl/129/Obwieszczenia/
  Z poważaniem
  insp.Katarzyna Bąk
  Urząd Gminy Tuplice
  tel. 68 362 57 28

  Załączniki