Instytucja: 

ŻYRZYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRZYN

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-01-29 14:06

  odczytano w dniu 2019-01-29 14:37.

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan_0004.pdf, Scan.pdf, Scan_0001.pdf, Scan_0002.pdf, Scan_0003.pdf przez ŻYRZYN

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub łączami):

  Scan_0004.pdf
  Scan.pdf
  Scan_0001.pdf
  Scan_0002.pdf
  Scan_0003.pdf

  Dzień dobry! Urząd Gminy w Żyrzynie przesyła w załączeniu plany polowań
  zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 z Kół Łowieckich "SOKÓŁ", Azotrop i
  "DEBRA" oraz informacje dotyczące miejsca przechowywania książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym z Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" i "DEBRA".
  Jednocześnie informuje się, że dane te są podawane na tablicy ogłoszeń
  Urzędu i stronie internetowej www.zyrzyn.pl

  Załączniki