'

Instytucja: RUJA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • obwieszczenie przez RUJA

  http://www.ruja.pl/aktualnosci/2196-zawiadomienie-o-polowaniu.html

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dzień dobry. Przypominam o upływającym w dniu dzisiejszym terminie na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUJA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję iż:

  - w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Gminy Ruja zostały
  zgłoszone polowania dewizowe. Termin jaki został podany, to 30.07.2019 -
  08.08.2019.

  Ad.1. Tak, polowanie zostało zgłoszone co najmniej 14 dnia przed
  planowanym terminem.

  Ad. 2. Nie, zgłoszenie nie zawierało godzin ani dokładnego miejsca
  polowania.

  Ad.3. Wójt za pomocą obwieszczenia poinformował mieszkańców Gminy Ruja o
  planowanym polowaniu. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie
  internetowej gminy, BIP gminy oraz na tablicach sołectw.

  Ad. 4. Tak, było zawarte pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

  Ad. 5. Nie, nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

  W załączeniu przesyłam skan kopii obwieszczenia oraz zgłoszenia polowania.

  Pozdrawiam,

  W dniu 2019-07-23 o 08:31, ug@ruja.pl pisze:
  --
  Anna Sabała
  Urząd Gminy Ruja
  768580311 w. 24

  Załączniki