'

Instytucja: RUDA MALENIECKA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2019-11-30 22:53

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.11.2019 r. przez RUDA MALENIECKA

  Dzień dobry.
  W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 30.11.2019 r. wraz z załacznikami.
  Z poważnieniem,

  --
  Anna Cieszkowska
  podinspektor ds.
  ochrony środowiska i rolnictwa
  w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej
  tel: 41 373 13 48
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Urząd
  Gminy w Rudzie Malenieckiej. Klauzula informacyjna znajduje się na
  stronie http://www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/zalacznik/id/6020
  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administratora".

  Załączniki

 • Re: odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.11.2019 r. przez krzysztof

  Dziękuję za szybką odpowiedź.

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2019-12-02 18:24

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.