Instytucja: 

BRODY (woj. lubuskie)

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODY (woj. lubuskie)

  OB.1531.25.2018
  > W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  > Gminy Brody informuje, że obwieszczenia zawierające informacje
  > dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  > polowania jak również obwieszczenia o miejscu przechowywania książek
  > ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych podane są do publicznej
  > wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na
  > tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody oraz umieszczenie w Biuletynie
  > Informacji Publicznej – www.bip.brody.pl w zakładce: Ogłoszenia –
  > Łowiectwo.
  > W załączeniu przesyła się skany informacji otrzymanych od dzierżawców
  > obwodów łowieckich, po anonimizacji danych osobowych.
       Z poważaniem
  >
  >
  >
  > --
  > Sylwia Klepadło
  > Inspektor
  > d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
  > Urząd Gminy Brody
  > tel. (68) 371 22 05
  > fax. (68) 371 20 15
  >
  > UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  > do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
  > Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie
  > lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte
  > w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
  > Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy
  > i usunięcie tego materiału z komputera.
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  >
  > Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
  > publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
  > zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab
  > ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:
  >
  > 1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
  > pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
  > miejsca polowania.
  >
  > 2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
  > 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
  > obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).
  >
  > Ponadto wnoszę o:
  >
  > 3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  > (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
  > podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
  > oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy
  > Prawo łowieckie
  >
  > 4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  > (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
  > publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
  > ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust.
  > 1e ustawy Prawo łowieckie
  >
  > Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej,
  > na adres e-mail {{ email }}.
  >
  > Krzysztof Wychowałek
  >
  > --
  >
  > Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  > ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  > tel. 42 632 8118, 507 575 535
  >

  --
  Sylwia Klepadło
  Inspektor
  d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
  Urząd Gminy Brody
  tel. (68) 371 22 05
  fax. (68) 371 20 15

  UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
  Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie
  lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte
  w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy
  i usunięcie tego materiału z komputera.

  Załączniki