Instytucja: 

KRASOCIN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • (bez tematu) przez KRASOCIN

  Dzień dobry.

  Dotyczy wniosku z dnia 30 listopada, o udzielenie informacji publicznej w
  zakresie polowań na terenie gminy Krasocin w dniach od 01.07.2019r. do
  31.08.2019r.

  Niniejszym uprzejmie informuję, że w ww okresie odbyły się polowania
  organizowane przez :

  1.Polowanie w dniach: 17.08.2019 ; 18.08.2019; 24.08.2019;25.08.2019.
  Godzina rozpoczęcia 7.30 . Podano planowany teren polowań . Brak daty
  zakończenia. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy : 05.08.2019r.

  2.Polowanie w dniu 17.08.2019r. w godz. od 8.00 do 15.00. Podano planowany
  teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy :04.08.2019r.

  3. Polowanie w dniu 15.08.2019r. w godz. od 9.00 do 16.00. Podano planowany
  teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy :25.07.2019r.

  4. Polowanie w dniach 18.08.2019r.i 25.08.2019r. (godz. 8.00). Podano
  planowany teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy : 25.07.2019r.

  5. Polowanie w dniach 17.08.2019r.; w godz. od 15.00 do 19.00.; 18.08.2019
  w godz. od 07 do 12.00; 25.08.2019r. w godz.7.00 do 12.00. Podano planowany
  teren polowań. Data zgłoszenia do Urzędu Gminy : 25.07.2019r.

  Ww. zgłoszenia terminów polowań umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
  Gminy Krasocin bez pouczenia , że można zgłaszać sprzeciw wobec
  zaplanowanego polowania zbiorczego.

  Brak sprzeciwów na podstawie art. 42ab ust 3 ustawy Prawo łowieckie.

  W załączeniu skany terminarzy polowań.

  Z poważaniem

  Bogdan Stolarczyk

  Kierownik

  Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Urząd Gminy Krasocin

  41 3917026 wew.127

  Załączniki