'

Instytucja: SECEMIN

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SECEMIN

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@secemin.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2019-11-30 22:54

  odczytano w dniu 2019-12-02 07:56.

 • polowania zbiorowe przez SECEMIN

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na pismo znak: RA.1431.18/2019 z dnia 02.12.2019 r. /data
  wpływu/ informuję, że na terenie Gminy Secemin zaplanowane były polowania
  zbiorowe od 15.08.2019 r. Zgłaszane było 27.07.2019 r., w związku z czym na
  co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.

  W zgłoszeniu zamieszczone były godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz
  miejsce polowania. Wójt Gminy Secemin oprócz zamieszczenia informacji na
  stronie internetowej Urzędu Gminy - podał do publicznej wiadomości,
  wywieszając obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. W informacji umieszczone było
  pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego
  polowania zbiorowego. Na podstawie art. 42ab ust.3 ustawy Prawo łowieckie -
  do Urzędu Gminy Secemin nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

  W załączeniu przesyłam scan zawiadomienia o planowanym polowaniu zbiorowym
  oraz obwieszczenie Wójta.

  Z poważaniem

  Justyna Żmuda

  podinsp. ds. gospodarczych i rolnictwa

  UG Secemin

  tel. 34/3995734

  Załączniki