'

Instytucja: WŁOSZCZOWA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • UG Włoszczowa - udostępnienie informacji publicznej przez WŁOSZCZOWA

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30.11.2019r. (data wpływu
  02.12.2019r.) o udzielenie informacji publicznej dotyczącej polowań
  zbiorowych, które odbywały się na terenie miasta i gminy Włoszczowa, w
  terminie 01.07.2019r.-31.08.2019r. przesyłam w załączeniu informację na
  ten temat ze skanami wymaganych dokumentów.

  ..

  Tomasz Strączyński

  inspektor ds. rolnictwa

  Urząd Gminy Włoszczowa

  tel. 41 3942669 wew. 114

  e-mail: <mailto:t.straczynski@gmina-wloszczowa.pl>
  t.straczynski@gmina-wloszczowa.pl

  www: <http://www.wloszczowa.pl/> www.wloszczowa.pl

  RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na
  stronie BIP Urzędu Gminy Włoszczowa, stronie
  <http://www.wloszczowa.eobip.pl> www.wloszczowa.eobip.pl oraz tablicy
  ogłoszeń.

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
  podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
  jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
  rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
  przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
  usunięcie otrzymanych informacji.

  Załączniki

 • Re: UG Włoszczowa - udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Bardzo dziękuję.

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535