'

Instytucja: PARADYŻ

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.09.2019 - 31.12.2019:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PARADYŻ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@gminaparadyz.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2019-12-03 22:11

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • dot. udostępnienia informacji nt. polowań zbiorowych przez PARADYŻ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  dotyczącej polowań zbiorowych przeprowadzanych na terenie gm. Paradyż w
  okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. poniżej podaję:

  ad. 1. planowane polowania zostały zgłoszone na 14 dni przed terminem,
  ad. 2. zgłoszenia zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia polowań
  oraz miejsca wykonywania polowań,
  ad. 3 harmonogram polowań wywiesza się na tablicy ogłoszeń UG w Paradyżu
  i przesyła do sołtysów,
  ad. 4 na wywieszonych czy przesłanych harmonogramach nie umieszczano
  pouczenia, iż można zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
  zbiorowego,
  ad. 5. do UG w Paradyżu nie wpłynęły żadne sprzeciwy wobec planowanych
  polowań.

  W załączeniu kopie harmonogramów polowań nadesłanych przez koła
  łowieckie.

  Z poważaniem
  Aneta Rygała
  podinspektor

  Załączniki