Instytucja: 

GNIEWINO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

  Czy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
  jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

  1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
  2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
  3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
  4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
  5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

  Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.12.2019 - 31.01.2020:
  a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
  b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWINO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2019-12-24 14:34

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2019-12-27 07:40

 • udostępnienie informacji publicznej w sprawie polowań zbiorowych przez GNIEWINO

  Dzień dobry. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie
  udostępnienia informacji publicznej, przekazuję co następuje:

  W okresie od 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. odbywały się i są zaplanowane
  polowania zbiorowe na terenie gm. Gniewino (daty wg zgłoszeń poszczególnych
  kół łowieckich): 8.12.2019, 21.12.2019, 4.01.2020, 18.01.2020, 1.12.2019,
  14.12.2019, 22.12.2019, 04.01.2020, 11.01.2020, 18.01.2020, 25.01.2020,
  07.12.2019.21.12.2019, 11.01.2020, 18.01.2020, 08.12.2019, 05.01.2020,
  19.01.2020.

  Ad. 1 Polowania zostały zgłoszone przez organizatorów z 14-dniowym
  wyprzedzeniem

  Ad. 2 Zgłoszenia nie zawsze zawierają dokładne godziny rozpoczęcia i
  zakończenia polowania oraz jednoznaczne określenie miejsc wykonywanych
  polowań

  Ad. 3 Wójt Gminy Gniewino oprócz umieszczenia na stronie internetowej,
  podaje do publicznej wiadomości informacje o datach i miejscach polowań
  poprzez wywieszenie obwieszczenia wraz z planem polowań na tablicy ogłoszeń
  tut. Urzędu

  Ad. 4 W informacji podawanej przez Wójta nie umieszczono pouczenia o tym, że
  mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania
  zbiorowego

  Ad. 5 Do tut. Urzędu Gminy nie wpłynęły sprzeciwy z art. 42 ab ust. 2 ustawy
  Prawo łowieckie

  Z poważaniem

  Monika Rafalska

  samodzielny referent

  ds. ochrony środowiska

  Urząd Gminy Gniewino

  tel. (58) 670 66 14

  ul. Pomorska 20/4

  84-250 Gniewino

  Załączniki