Instytucja: BUDRY

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

  Twoja wiadomość

  Do: ug@budry.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 31.08.2018 11:41

  odczytano w dniu 31.08.2018 12:46.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Dzień dobry,
  Przypominam o upływającym terminie na udzielenie odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018
  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

  Twoja wiadomość

  Do: ug@budry.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 14.09.2018 15:39

  odczytano w dniu 17.09.2018 07:38.

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <ug@budry.pl> o 31.08.2018 11:41

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o17.09.2018 12:05

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

  Witam
  Ad1. Dnia 10 sierpnia otrzymaliśmy informację, że dnia 15 sierpnia od godz. 7.00 do godz. 15.00 na terenie obwodów nr 9, 10, 38 i 63 odbywać się będzie pierwsze inauguracyjne zbiorowe polowanie na kaczki organizowane przez Zarząd Koła Mazury. Dnia 09 sierpnia otrzymaliśmy informację, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Suwałkach ,że w miesiącu sierpniu i wrześniu polowania na ptactwo wodne odbywać się mogą wyłącznie w soboty, niedziele i święta natomiast od października w każdy dzień tygodnia.
  Ad2. W załączeniu
  Ad3. Informacje będą publikowane na stronie bipbudry.pl sekcja: obwieszczenia , ogłoszenia.
  Ad4.
  Dzierżawca obwodu łowieckiego nie przekazał wójtowi informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Z chwilą otrzymania takiej informacji Wójt niezwłocznie poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.