Instytucja: 

GIŻYCKO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca polowania.

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}.

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIŻYCKO

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018 r. w sprawie udostępnienia
  informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
  zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, niniejszym
  udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  Ad. 1, Ad. 2

  Patrz Załączniki

  Ad. 3

  http://bip.ugg.pl/sprawy/3635/informacje_o_terminach_i_miejscach_polowan_zbiorowych

  Ad. 4

  http://bip.ugg.pl/sprawy/3636/informacje_o_miejscu_przechowywania_ksiazki_ewidencji_pobytu_na_

  Z poważaniem,
  Artur Pawlukowski
  Gmina Giżycko
  tel. 87 429 99 81

  W dniu 2018-08-31 o 13:34, Karol Gawlicki pisze:

  Załączniki

  • 20180907100450890.pdf
  • 20180903075341876.pdf