Instytucja: 

SŁUPIA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2023

 Liczba listów: 

10

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 42ab ustawy Prawo łowieckie przez SŁUPIA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_zbVUy1v.txt
  • MDNPart3_zbVUy1v.txt
 • Skarga na bezczynność przez krzysztof

  Adresat: SŁUPIA

  Treść: Pobierz

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 42ab ustawy Prawo łowieckie przez SŁUPIA
  Ocena LLM: D) email jest potwierdzeniem dostarczenia lub otwarcia maila z SŁUPIA
  i nie zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_Wek89LY.txt
 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SŁUPIA
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z SŁUPIA i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Dzień dobry

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  wraz z załącznikami

  z poważaniem

  --
  Justyna Rosa

  Urząd Gminy w Słupi
  Słupia 136
  96-128 Słupia
  tel. 46 831-55-91 wew. 4
  -----------------------------------
  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  inaczej RODO,informuję,że:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia
  mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136,96-128 Słupia.
  Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby,
  e-mail {{ email }}, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.
  Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: {{ email }}
  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji.

  Załączniki

  • CCF17112023_0001.pdf
  • CCF17112023_0002.pdf
  • CCF17112023_0004.pdf
 • informacja przez SŁUPIA
  Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z SŁUPIA i zawiera informację o
  przedłużeniu terminu na odpowiedź.

  Dzień dobry

  informuje, że Pana ponaglenie na brak odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 11.11.2023 roku zostało
  przesłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w
  dniu 20 listopada 2023 roku.

  Pozdrawiam

  Małgorzata Bachura

  --
  Urząd Gminy w Słupi
  Słupia 136, 96-128 Słupia

  *Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia mający siedzibę w Urzędzie Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: nr 46 831-55-91 lub pisemnie na adres siedziby, e-mail {{ email }}, bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: {{ email }} . Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tzn. w celu prowadzenia korespondencji.

 • Informacja publiczna przez SŁUPIA
  Ocena LLM: E) email jest odpowiedzią z innej instytucji lub na inny wniosek.

  Załączniki

  • KO.421.8.2023.pdf
 • odpowiedź ponaglenie przez SŁUPIA
  Ocena LLM: B) email jest odpowiedzią z SŁUPIA i zawiera odmowę odpowiedzi na
  pytania z wniosku o informację publiczną.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na ponaglenie z dnia 11.11.2023 roku.

  Pozdrawiam

  Ewelina Sierocińska

  Urząd Gminy w Słupi

  --

  *Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej RODO, informuję, że:

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Wójcie Gminy Słupia (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych – w określonych prawem sytuacjach oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zawierającej kompletny obowiązek informacyjny do konkretnego rodzaju sprawy, która Pana/Pani dotyczy), może się Pan/Pani zapoznać w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie internetowej Gminy Słupia. Może się Pan/Pani również skontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: {{ email }}., który udzieli Panu/Pani szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

  Załączniki

  • odpowiedź_ponaglenie.pdf
 • odpowiedź na skargę na bezczynność przez krzysztof

  Nadawca: SŁUPIA

  Treść: Pobierz