Instytucja: 

DZIAŁOSZYN

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2023

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 42ab ustawy Prawo łowieckie przez krzysztof

  Telefonicznie potwierdzono, że wpłynął email 16.11.2023. Poprzedni zaginął.
 • Fwd: Skan przez DZIAŁOSZYN
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z DZIAŁOSZYN i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  w załączeniu odpowiedź na wniosek o udip

  --
  mgr Justyna Owczarek
  Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

  Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
  Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn
  ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
  tel. 43 84 37 450 wew. 455

  Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:
  * administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i
  Gminy Działoszyn
  * kontakt z inspektorem ochrony danych: {{ email }}
  * Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia
  korespondencji emaliowej, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek
  skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
  * Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów,
  państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  * posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
  ich sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;
  * ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  Załączniki

  • SKM_C284e23113015200.pdf