Instytucja: 

ŁĘKNICA

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘKNICA

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  17.09.2018 r. Burmistrz Łęknicy przesyła informacje dotyczących terminów
  polowań zbiorowych (w załączniku). Wszelkie informacji dotyczące polowań
  znajdują się na *Biuletynie Informacji Publiczne* w zakładce *Łowiectwo*

  *http://bip.umleknica.pl/210/1147/Plan_-_Kalendarz_polowan_zbiorowych_WKL_Nr_331__E2_80_9ECietrzew_E2_80_9D_w_Warszawie_w_roku_gospodarczym_2018_2F2019/*

  Małecka Sylwia

  W dniu 2018-09-17 o 20:24, {{ email }} pisze:
  --
  ------------------------------------------------------------------------
  *Stanowisko ds.
  Ogólnoorganizacyjnych

  Dagmara Malik

  *tel. 0048 68 362 47 00
  email: {{ email }}

  **
  *Urząd Miejski w Łęknicy*
  ul. Żurawska 1
  68-208 Łęknica

  tel. + 48 68 362 47 00
  fax + 48 68 362 47 01
  email: {{ email }}

  *www.leknica.pl
  www.bip.umleknica.pl*
  *Gmina Łęknica*
  NIP 928 207 62 71
  REGON 970770528

  Konto Bankowe:
  59 1020 5460 0000 5002 0058 2130 *
  *

  UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
  lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
  chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
  omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
  wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
  niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
  niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
  komputera.

  Załączniki

  • Plan.docx
  • Dokument_2018-09-25_12_01_04.pdf
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘKNICA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3.txt
 • Udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘKNICA

  -- Dzień dobry
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  17.09.2018 r. dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych,
  Burmistrz Łęknicy przesyła informacje w załączniku. Ponadto informacje
  dotyczące polowań umieszczone są na stronie *Biuletynu Informacji
  Publicznej* gminy Łęknica w zakładce *Łowiectwo

  http://bip.umleknica.pl/210/1147/Plan_-_Kalendarz_polowan_zbiorowych_WKL_Nr_331__E2_80_9ECietrzew_E2_80_9D_w_Warszawie_w_roku_gospodarczym_2018_2F2019/

  *Małecka Sylwia*
  *
  ------------------------------------------------------------------------
  *Stanowisko ds.
  Ogólnoorganizacyjnych

  Dagmara Malik

  *tel. 0048 68 362 47 00
  email: {{ email }}

  **
  *Urząd Miejski w Łęknicy*
  ul. Żurawska 1
  68-208 Łęknica

  tel. + 48 68 362 47 00
  fax + 48 68 362 47 01
  email: {{ email }}

  *www.leknica.pl
  www.bip.umleknica.pl*
  *Gmina Łęknica*
  NIP 928 207 62 71
  REGON 970770528

  Konto Bankowe:
  59 1020 5460 0000 5002 0058 2130 *
  *

  UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby
  lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
  chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
  omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
  wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w
  niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
  niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
  komputera.

  Załączniki

  • Plan_5hAOiDI.docx
  • Dokument_2018-09-25_12_01_04_h2b9Ss0.pdf