Instytucja: 

DYWITY

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYWITY

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-09-17 20:27

  odczytano w dniu 2018-09-18 08:38.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 17.09.2018.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie planów polowań zgłoszonych do Urzędu Gminy po 1.04.2018 r. przez DYWITY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Urzędu Gminy w Dywitach po 1.04.2018 r. przesyłam odpowiedź przedstawioną w załączniku.
  Pozdrawiam.
  Bogusława Kulęgowska
  tel. 089 524 76 53
  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity

  Załączniki

 • Dotyczy udostępnienia informacji publicznej w zakresie planów polowań zgłoszonych do Urzędu Gminy Dywity po 1.04.2018 r. przez DYWITY

  W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2018r. dotyczące wniosku o udzielenie informacji publicznej w zakresie planowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 r. informuję, że odpowiedź została udzielona pismem nr GN.8125.30.2018 r. z dnia 08.10.2018 r. przesłanym na wskazany adres mailowy 11.10.2018 r.
  Bogusława Kulęgowska
  tel. 089 524 76 53
  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity