Instytucja: MIŁKI

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Polowania zbiorowe przez MIŁKI

  ST..1431.29.2018 Miłki, 02.10.2018 r.

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie terminów polowań zbiorowych uprzejmie 
  informuję, że polowania takie prowadzone są  od 15 października do 15
  stycznia . Kola łowieckie planów  polowań zbiorowych na  okres 2018/2019
      jeszcze nie dostarczyły. Powinno to nastąpić  w najbliższym
  czasie.  Informacje o miejscu i terminie polowań zbiorowych oraz
  informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
  polowaniu indywidualnym   zamieszczane będą na stronie internetowej  pod
  adresem: urzad@gminamilki.pl/ ważne informacje/  oraz  przekazywane
  sołtysom wsi a także publikowane na tablicy ogłoszeń urzędu.

                 Bronisław Kołodko