Instytucja: PŁOŚNICA

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź na wniosek przez PŁOŚNICA

  Płośnica, dnia 19 września 2018 roku

  S.1431.26.2018.MB

  Ośrodek Działań Ekologicznych

  „Źródła”

  ul. Zielona 27

  90-602 Łódź

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie zaplanowanych terminów polowań
  zbiorowych zgłaszanych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, Urząd Gminy w
  Płośnicy uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęły od
  dzierżawców ani zarządców obwodów łowieckich informacje o planowanych
  terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych.

  Ponadto informujemy, że nie otrzymaliśmy żadnej informacji o miejscu
  przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych.

  Marzena Biernat

  UG PŁośnica