Instytucja: PROSTKI

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROSTKI

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych.

  pozdrawiam

  Monika Jabłońska

  Inspektor ds. ochrony środowiska

  Referat Ochrony Środowiska i Promocji

  Tel. 89 512-69-30

  Urząd Gminy Stawiguda

  Ul. Olsztyńska 10

  11-034 Stawiguda

  www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

  pozdrawiam

  Monika Jabłońska

  Inspektor ds. ochrony środowiska

  Referat Ochrony Środowiska i Promocji

  Tel. 89 512-69-30

  Urząd Gminy Stawiguda

  Ul. Olsztyńska 10

  11-034 Stawiguda

  www.stawiguda.pl <http://www.stawiguda.pl/>

  Załączniki