Instytucja: 

BĘDZINO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej przez BĘDZINO

  Twoją wiadomość

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Do: {{ email }}
  Wysłaną: 2018-09-25 13:24:17

  Odczytano w dniu 2018-09-25 14:20:59

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • UDIP OA.1431.31.2018 przez BĘDZINO

  OA.1431.31.2018

  W nawiązaniu do wniosku, który wpłynął w dn. 25.09.2018 w załączeniu
  przesyłamy odpowiedź.

  Pozdrawiam,

  Mateusz Dębowski

  Urząd Gminy Będzino

  76-037 Będzino 19

  NIP Gminy: 499 05 35 735

  Tel. +48943162545

  @: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Załączniki

  • OA.1431.31.2018_odpowiedz.pdf
  • Informacja_o_polowaniach_dewizowych_2018_1.pdf
  • Udostepnianie_informacji_publicznej_o_polowaniach_2018_2.pdf
  • Udostępnianie_informacji_publicznej_plan_polowań_2018_3.pdf
 • Re: UDIP OA.1431.31.2018 przez krzysztof

  Dziękuję za nadesłane informacje.

  Jednocześnie chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że plan polowań nadesłany przez koło łowieckie "Ryś" z Kołobrzegu i zamieszczony przez Państwa na stronie https://bedzino.pl/plany-lowieckie/ nie spełnia wymogów opisanych w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a mianowicie nie zawiera informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania.

  z poważaniem,
  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Przeczytano: Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej przez BĘDZINO

  Twoją wiadomość

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Do: {{ email }}
  Wysłaną: 2018-09-28 10:28:09

  Odczytano w dniu 2018-09-28 11:58:53

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź na wiadomość sprawa-9942@pokot.pl przez BĘDZINO

  W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 28.09.2018 r. w nawiązaniu do odpowiedzi
  znak sprawy OA.1431.31.2018r. , informujemy że plan polowań Koła Łowieckiego
  "Ryś" z Kołobrzegu który jest umieszczony na stronie gminy :
  <https://bedzino.pl/plany-lowieckie/> https://bedzino.pl/plany-lowieckie/
  jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w
  sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
  (Dz.U. z 2005 r., Nr 61.548).

  Zgodnie z Rozdziałem Nr 5 Polowanie zbiorowe ust. 2 ww. Rozporządzenia
  "Pierwsze pędzenie nie może rozpocząć się wcześniej niż o wschodzie słońca,
  a ostatnie pędzenie nie może zakończyć się później niż o zachodzie słońca".

  Agnieszka Kwiatkowska

  inspektor ds. ochrony środowiska

  Urząd Gminy Będzino, Będzino 19

  76-037 Będzino

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <https://bedzino.pl/> https://bedzino.pl/

  tel. 94-3-162-533

  tel. 668 018 155

  Załączniki

  • image003.png
  • image001.png
  • image002.png
  • image001_3XsUyei.png
  • image003_Kt7IlJI.png
  • image002_uhwLcXV.png
 • Re: Odpowiedź na wiadomość sprawa-9942@pokot.pl przez krzysztof

  W odpowiedzi uprzejmie informuję, że być może plan polowań nadesłany przez koło łowieckie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, natomiast obwieszczenie, za wydanie którego odpowiedzialny jest Wójt Gminy Będzin jest na pewno niezgodne z art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Na WOSie w szkole uczyli mnie, że ustawy są ważniejsze niż rozporządzenia, dlatego chciałem z dobrego serca podzielić się z Państwem swoim spostrzeżeniem w tym temacie. Proszę wspomnieć moją poradę w momencie, gdy ktoś złoży zawiadomienie o wykroczeniu z art. 73 kodeksu wykroczeń.

  serdecznie pozdrawiam,
  Krzysztof Wychowałek