Instytucja: 

BIAŁYBÓR

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYBÓR

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-09-25 13:24

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-25 14:07

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan dok. Terminy polowan KŁ ORZEŁ.pdf przez BIAŁYBÓR

  Gmina Biały Bór w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018r , informuje jak poniżej:

  1.. Zgłoszono jedno polowanie przez Koło Łowieckie „ORZEŁ” Koszalin w dniach 02 października 20-18r i 11-12 października 2018r. Polowanie odbywać się będzie w granicach obwodu nr 231. Rozpoczęcie polowań o godzinie 8 00 zakończenie polowań o godz. 1700 .
  2.. Treść informacji o której mowa w pkt. 1 w załączeniu.
  3.. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.bialybor.com.pl ; bip ; Ochrona środowiska i rolnictwa ; Łowiectwo.
  4.. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.bialybor.com.pl ; bip ; Ochrona środowiska i rolnictwa ; Łowiectwo.

  Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru Marianna Lisiewicz. Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
  Scan dok. Terminy polowan KŁ ORZEŁ.pdf

  Załączniki

  • Scan_dok._Terminy_polowan_KŁ_ORZEŁ.pdf