Instytucja: 

BIESIEKIERZ

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIESIEKIERZ

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-09-25 13:24

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek przez BIESIEKIERZ

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 września 2018 r. Wójt Gminy w
  Biesiekierzu informuje, że po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art.
  42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie:
  1. zgodnie z przesłanymi informacjami przez Koło Łowieckie „Bekas” w
  Koszalinie w obwodzie łowieckim nr 5 i 6 miały odbywać się indywidualne
  polowania dewizowe na kozły i dziki – w następujących terminach: 1.
  termin 11-14.05.2018 r., 2. termin 21-25.05.2018 r., 3. termin
  28-31.05.2018 r.. Ponadto w obwodzie łowieckim nr 5 w terminie od
  07.08.2018 r. do 11.08.2018 r. miało odbyć się indywidualne polowanie
  dewizowe na kozły i dziki.
  2. w załączeniu do maila przesyłam skany powyższych informacji.
  3. harmonogramy polowań udostępniane są na stronie internetowej Urzędu
  Gminy – Gazeta Gminna (http://gazeta.biesiekierz.eu/).
  4. Koła Łowieckie mające obwody łowieckie na terenie Gminy Biesiekierz
  nie złożyły informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu
  na polowaniu indywidualnym. Do zarządców obwodów łowieckich - Kół
  Łowieckich zostało wystosowane pismo z prośbą o udzielnie informacji o
  miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu
  indywidualnym, informacja ta zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
  Łowieckie zostanie podana do publicznej wiadomości.

  Pozdrawiam

  BOGUSŁAWA ZMYSŁOWSKA - Rolnictwo
  mail: {{ email }}
  tel.: +48 943 180 962

  URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU
  76-039 Biesiekierz 103
  www: http://bip.biesiekierz.eu
  www: http://gazeta.biesiekierz.eu
  mail: {{ email }}
  tel.: +48 943 180 955

  Załączniki

  • skan_pisma_-_odpowiedź.pdf
  • skany_pism.pdf