Instytucja: 

BORNE SULINOWO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORNE SULINOWO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-09-25 13:24

  odczytano w dniu 2018-09-25 13:25.

 • FW: Polowanie zbiorowe 18.08.2018. przez BORNE SULINOWO

  W nawiązaniu do e-mail z dnia 25.09.2018r. w załączeniu przekazuję skany
  pism dot. terminów polowań przesłanych do tut. Urzędu po
  1 kwietnia 2018r.

  Wszystkie informacje dot. polowań zamieszczane są na stronie internetowej
  urzędu: www.bornesulinowo.pl <http://www.bornesulinowo.pl> w zakładce
  "środowisko": http://www.bornesulinowo.pl/?page_id=28433

  Poniżej podaję ścieżki do zamieszczonych informacji na stronie internetowej.

  http://www.bornesulinowo.pl/?p=53431

  http://www.bornesulinowo.pl/?p=50677

  Dorota Kostulska

  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

  Al. Niepodległości 6

  78-449 Borne Sulinowo

  Tel. 943734138

  Załączniki