Instytucja: 

CHOCIWEL

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • odpowiedź przez CHOCIWEL

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
  że od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia dzisiejszego do tutejszego
  Urzędu wpłynął jeden komunikat o planowanym polowaniu. Zwyczajowo
  przyjęto formą informowania społeczności lokalnej o planowanych
  polowaniach na danych terenach jest przesyłanie informacji o tych
  faktach do sołtysów danych miejscowości , którzy zamieszczają je na
  tablicach ogłoszeń.

  W załączeniu powyżej wymieniony komunikat, który został przekazany do
  trzech sołectw.

  informuję jednocześnie, że w Urzędzie Miejskim nie ma książek ewidencji
  pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości


  Pozdrawiam serdecznie
  Teresa Kozań

  tel. 91 5622024 wew. 123

  Załączniki

 • Re: odpowiedź przez krzysztof

  Dzień dobry, potwierdzam otrzymanie wiadomości. Jednocześnie zwracam uwagę, że ustawa Prawo łowieckie w art. 42ab ust. 2 nakłada na wójta/burmistrza gminy dodatkowy obowiązek informowania o polowaniach zbiorowych, ponad sposób "zwyczajowo przyjęty w danej gminie". Obowiązek ten polega na umieszczeniu informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego, nie później niż na 9 dni przed terminem polowania, NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY.
  Analogicznie, na stronie internetowej urzędu gminy muszą znajdować się informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, prowadzonych przez koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie gminy. Obowiązek ten wynika z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie.

  Jednocześnie proszę o ponowne wysłanie załącznika ("komunikatu"), gdyż wysłany przez Państwa plik nie posiada rozszerzenia i nie wiadomo jakim programem należy go odczytywać. Zgodnie z wnioskiem z dn. 31 sierpnia, proszę o przesłanie treści informacji o planowanym polowaniu, przekazanej przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  z poważaniem,

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535