Instytucja: 

DRAWNO

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRAWNO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-09-25 13:24

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-09-25 13:41

 • Re: wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez DRAWNO

  PIOŚ.1431.8.2018.JM
  W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej z zakresu realizacji zapisów ustawy Prawo
  łowieckie, Urząd Miejski w Drawnie informuje, co następuje:
  Ad. pkt 1:
  1. 15.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
  2. 18.08.2018 Obwód łowiecki nr 214
  3. 30.09.2018 - 05.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
  4. 05.10.2018 - 10.10.2018 Część obwodu łowieckiego 241 i obwód 245
  5. 03.10.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor S1, S2.
  6. 28.10.2018 7:30-16:00 Obwód łowiecki 241, Sektor K1, K2, J2.
  7. 10.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor J2, S1, S2.
  8. 25.11.2018 7:30-15:30 Obwód łowiecki 241, Sektor K2, K3, S1.
  9. 07.12.2018 7:30-17:00 Obwód łowiecki 241, Sektor J1, J2.
  Ad. pkt 2: W załącznikach
  Ad. pkt 3: http://bip.drawno.pl/strony/5053.dhtml
  Ad. pkt 4: http://bip.drawno.pl/strony/5054.dhtml

  Załączniki

  • SKM_C224e18100207022.pdf
  • SKM_C224e18100207021.pdf
  • SKM_C224e18100207020.pdf
  • SKM_C224e18100207011.pdf
  • SKM_C224e18100207010.pdf
  • SKM_C224e18100206470.pdf