Instytucja: 

DRAWSKO POMORSKIE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • udostępnienie informacji publicznej przez DRAWSKO POMORSKIE

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
  uprzejmie informuję, że do tut. urzędu wpłynęły zgłoszenia, z których
  wynika, że:

  1. Wojskowe Koło Łowieckie "Ostoja" w Olesznie planuje przeprowadzenie
  polowań zbiorowych w obwodzie nr 182 (rejon Mielenka Drawskiego, Dzikowa
  oraz Poligonu Drawskiego) w następujących terminach:

  - polowanie zbiorowe w dniu 06.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 13.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 20.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 27.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie "hubertowskie" w dniu 03.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 10.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 17.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 24.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 01.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 08.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 15.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie "wigilijne" w dniu 22.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00

  2. Koło Łowieckie Dzik w Drawsku Pomorskim planuje polowania zbiorowe na
  kaczki i grzywacze w następujących terminach:
  15.08.2018 r.
  18-19.08.2018 r.
  22.08.2018 r.
  25-26.08.2018 r.
  29.08.2018 r.
  01-02.09.2018 r.
  05.09.2018 r.
  08-09.09.2018 r.
  12.09.2018 r.
  15-16.09.2018 r.
  19.09.2018 r.
  22-23.09.2018 r.
  26.09.2018 r.
  29-30.09.2018 r.

  3. Informacje nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
  tut. urzędu:
  http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/

  4. Ze wstępnej analizy posiadanych informacji wynika, ze dzierżawcy albo
  zarządcy obwodów łowieckich nie przekazali Burmistrzowi Drawska
  Pomorskiego informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu
  przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Z poważaniem

  --
  dr inż. Radosław Głuchowski
  kierownik
  Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
  Park Chopina 2
  78-500 Drawsko Pomorskie
  tel. 94 34 46 850

  Załączniki

 • Fwd: udostępnienie informacji publicznej c.d. przez DRAWSKO POMORSKIE

  W uzupełnieniu do przekazanych wcześniej informacji informuję, że
  Nadleśnictwo Drawsko przewiduje organizację na swoim terenie (OHZ
  Nadleśnictwa Drawsko, w obwodach łowieckich nr 181, 183) polowań
  zbiorowych dla myśliwych , w sezonie łowieckim 2018/2019 w terminach:
  12-14.10.2018
  19-21.10.2018
  26-28.10.2018
  02-04.11.2018
  09-11.11.2018
  15-18.11.2018
  22-25.11.2018
  29-30.11.2018
  01-02.12.2018
  07-09.12.2018
  13-16.12.2018
  21-23.12.2018
  28-31.12.2018
  03-05.01.2019
  06-07.01.2019
  10-12.01.2019
  13-15.01.2019
  20-21.01.2019
  27-28.01.2019

  W załączeniu znajduje się skan pisma informującego tut. urząd o ww.
  polowaniach.

  Z poważaniem

  --
  dr inż. Radosław Głuchowski
  kierownik
  Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
  Park Chopina 2
  78-500 Drawsko Pomorskie
  tel. 94 34 46 850

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 2 Oct 2018 13:50:09 +0200
  Nadawca: Radosław Głuchowski <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}, Elżbieta Koba <{{ email }}>

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej -
  uprzejmie informuję, że do tut. urzędu wpłynęły zgłoszenia, z których
  wynika, że:

  1. Wojskowe Koło Łowieckie "Ostoja" w Olesznie planuje przeprowadzenie
  polowań zbiorowych w obwodzie nr 182 (rejon Mielenka Drawskiego, Dzikowa
  oraz Poligonu Drawskiego) w następujących terminach:

  - polowanie zbiorowe w dniu 06.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 13.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 20.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 27.10.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie "hubertowskie" w dniu 03.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 10.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 17.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 24.11.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 01.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 08.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie zbiorowe w dniu 15.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00
  - polowanie "wigilijne" w dniu 22.12.2018 r. rozpoczęcie godz: 8:00,
  zakończenie godz. 16:00

  2. Koło Łowieckie Dzik w Drawsku Pomorskim planuje polowania zbiorowe na
  kaczki i grzywacze w następujących terminach:
  15.08.2018 r.
  18-19.08.2018 r.
  22.08.2018 r.
  25-26.08.2018 r.
  29.08.2018 r.
  01-02.09.2018 r.
  05.09.2018 r.
  08-09.09.2018 r.
  12.09.2018 r.
  15-16.09.2018 r.
  19.09.2018 r.
  22-23.09.2018 r.
  26.09.2018 r.
  29-30.09.2018 r.

  3. Informacje nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej
  tut. urzędu:
  http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/

  4. Ze wstępnej analizy posiadanych informacji wynika, ze dzierżawcy albo
  zarządcy obwodów łowieckich nie przekazali Burmistrzowi Drawska
  Pomorskiego informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu
  przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

  Z poważaniem

  --
  dr inż. Radosław Głuchowski
  kierownik
  Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
  Park Chopina 2
  78-500 Drawsko Pomorskie
  tel. 94 34 46 850

  Załączniki