Instytucja: 

GOLENIÓW

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź WPNS.1431.145.2018.ŁP przez GOLENIÓW

  WPNS.1431.145.2018.ŁP

  *Pan**
  **
  **Krzysztof Wychowałek **
  **Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"**
  **ul. Zielona 27**
  **90-602 Łódź*

  W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do
  gminy po 1 kwietnia 2018 r., na podstawie art. 42ab ust.1 ustawy Prawo
  łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
  pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
  miejsca zaplanowanych polowań
  /W załączeniu znajdzie Pan obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów w
  sprawie planowanych terminów i miejsc polowań zbiorowych w formie pliku
  Word (w formie edytowalnej).

  /2.//przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
  42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
  obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).
  /W załączeniu przesyłam skany zawiadomień przekazanych do tut. Urzędu
  przez koła łowieckie.

  /3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
  podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
  oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
  łowieckie.
  /Obwieszczenia publikowane są w BIPie Gminy Goleniów. Odnaleźć je można
  wchodząc na adres: www.goleniow.pl. Należy kliknąć w zakładkę BIP (w
  prawym górnym rogu), a następnie po lewej stronie ekranu w sekcji "Ważne
  informacje" otworzyć zakładkę "Obwieszczenia".
  Przedmiotowe obwieszczenia znaleźć można również bezpośrednio pod
  adresem: http://bip.goleniow.pl/strony/menu/35.dhtml

  /4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
  (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
  wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
  na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
  łowieckie
  /Obwieszczenia publikowane są w BIPie Gminy Goleniów. Odnaleźć je można
  wchodząc na adres: www.goleniow.pl. Należy kliknąć w zakładkę BIP (w
  prawym górnym rogu), a następnie po lewej stronie ekranu w sekcji "Ważne
  informacje" otworzyć zakładkę "Obwieszczenia".
  Przedmiotowe obwieszczenia znaleźć można również bezpośrednio pod
  adresem: http://bip.goleniow.pl/strony/menu/35.dhtml

  Ponadto obwieszczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 publikowane są na
  tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

  _Do wiadomości:_
  Sekretarz Gminy Goleniów
  /

  --
  Z poważaniem

  Łukasz Posieczek
  Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego,
  Nieruchomości i Ochrony Środowiska
  Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
  Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
  tel.: (91) 46-98-245

  Załączniki

  • obwieeszczenie_o_polowaniach_zbiorowych.odt ( Nie wykryte ) Pobierz
  • SKM_C224e18100110500.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • SKM_C224e18100110501.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • SKM_C224e18100110502.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz