Instytucja: 

GRYFICE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_aB8AX6R.txt
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Informuję, że upłynął maksymalny termin na udzielenie informacji publicznej przewidziany w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wzywam do natychmiastowego wykonania mojego wniosku z dn. 25.09.2018.

  Krzysztof Wychowałek

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3.txt
 • Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.91.2018 przez GRYFICE

  WOA.1431.91.2018

  *Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”*

  *ul. Zielona 27
  90-602 Łódź*

  Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w odpowiedzi na wniosekz
  dnia 25.09.2018 r. informuję:

  Pytanie 1. Wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości e-mail,
  lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia,
  oraz miejsca zaplanowanych polowań.

  Odpowiedź: Nie posiadamy w formie edytowalnej dokumentów dot.
  zaplanowanych polowań. Informacje te składane są Sekretariacie Urzędu
  Miejskiego w Gryficach. Nie są przesyłane elektronicznie w formie
  edytowalnej (w załączeniu skan tych informacji).

  Pytanie 2. Przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie
  z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo
  zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Odpowiedź: Wzałączeniu przesyłam skany informacji przesłanych przez Koła
  Łowieckie.

  Pytanie 3. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu
  gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub
  będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i
  zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2
  ustawy Prawo łowieckie

  Odpowiedź: Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
  polowań zbiorowych umieszczana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu
  Miejskiego w Gryficach.

  Pytanie 4. Wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu
  gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
  publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
  ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e
  ustawy Prawo łowieckie

  Odpowiedź: Informacja nie jest publikowana na stronie internetowej
  Urzędu Miejskiego w Gryficach.

  W razie pytań proszę o kontakt.

  *Z poważaniem
  *

  *Luiza Kowalska
  Urząd Miejski w Gryficach*
  Pl. Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice
  Tel. 91 38 53 224

  Załączniki

  • WOA.1431.91.2018zal.pdf
  • kowalska.vcf
 • Re: Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.91.2018 przez krzysztof

  Dziękuję za nadesłane dokumenty.

  Zwracam uwagę, że informacje o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu polowania (art. 42ab) oraz o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym (art. 42b) burmistrz jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości zarówno przez obwieszczenie, jak i na stronie internetowej urzędu gminy.

  --
  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
  tel. 42 632 8118, 507 575 535

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_v09xQvU.txt