Instytucja: 

KOZIELICE

 Monitoring: 

Polowania zbiorowe 2018

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  W związku z otrzymanym od Państwa pismem znak ZPOŚ.1431.9.2018.AD wzywającym do "uzupełnienia wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej poprzez zaopatrzenie wniosku w oryginalny podpis":

  1. podtrzymuję wniosek z dn. 25.09.2018 i wzywam do niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej w terminie wynikającym z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej

  2. pozwalam sobie zwrócić uwagę na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. w wyrokach z dnia 16 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 1277/08 oraz z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt I OSK 1991/12) wskazujące, że "w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za wniosek pisemny uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Pogląd ten uzasadniony jest brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym."

  z poważaniem,

  Krzysztof Wychowałek

 • Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIELICE

  Dzień dobry,

  niniejszym w załączniku przesyłam pismo z odpowiedzią.

  Z poważaniem,

  --

  Załączniki

  • stopka.jpg
  • skanowanie0214.pdf
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIELICE

  Dzień dobry,

  niniejszym w załączniku przesyłam pismo z odpowiedzią.

  Z poważaniem,

  W dniu 2018-10-08 o 11:56, {{ email }} pisze:
  --

  Załączniki

  • podpis3.jpg
  • skanowanie0214_Z9EFKVk.pdf