Instytucja: LIPIANY

Monitoring: Polowania zbiorowe 2018

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

  1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań

  2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

  Ponadto wnoszę o:

  3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

  4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

  Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

  Krzysztof Wychowałek

 • Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPIANY

  Dzień dobry,

  niniejszym przesyłamy żądane informacje:

  ad. 1 Wdniach 18.08.2018, 25.08.2018, 01.09.2018  odbyły się w obwodzie
  257 polowania zbiorowe na kaczki.

  ad. 2 W załączeniu żądana informacja

  ad. 3 Komunikat dotyczący zbiorowego polowania na kaczki zamieszczony
  został na stronie internetowej urzędu 30 lipca 2018 roku pod 
  adresemhttps://www.lipiany.pl/aktualnosci/pokaz/2454

  Urząd nie ma wydzielonej zakładki na stronie internetowej,informacje
  publikowane są na bieżąco

  ad. 4 .ObwieszczenieBurmistrza Gminy Lipiany w sprawie miejsca
  przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz
  sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu
  na polowaniu indywidualnym i ich zakresie zamieszczone zostało na
  stronie internetowej urzędu 10 maja 2018 roku  pod
  adresem**https://www.lipiany.pl/aktualnosci/pokaz/2381

  --
  Z poważaniem
  Agnieszka Kosiorek
  Główny specjalista ds. kontroli i informacji publicznej
  Urząd Miejski w Lipianach
  tel. 91/564 10 49
  (sprawa ROA-B.1431.66.2018)

  W dniu 2018-09-25 o 14:10, umig@lipiany.pl pisze:

  Załączniki